Meie ajalugu

Liwathon on integreeritud logistika- ja investeerimisettevõte, mille peakorter asub Tallinnas, Eestis.

 

2018
Liwathoni asutamine

2019
Liwathon E.O.S.-i omandamine

 

Muuga sadamas asuv Liwathon E.O.S. on Läänemere piirkonna suurim sõltumatu vedelkütuste terminalioperaator. Ettevõttele kuulub neli kaasaegset terminali ladustamisvõimsusega kokku üle miljoni kuupmeetri. Liwathon E.O.S. alustas tegevust üle 20 aasta tagasi, olles üks vedelkütuste transiidi- ja logistikasektori teerajajaid Baltimaades. Ettevõte on pakkunud aastate jooksul suurepäraseid teenuseid ning on kujunenud eeskujuks kliendikesksete ja kvaliteetsete lahenduste pakkumisel.

Meie missioon & väärtused

Rakendame oma kogemusi, oskusi, infrastruktuuri ja ressursse selleks, et koostööpartneri vajadustest lähtuvalt pakkuda efektiivset, terviklikku ning kvaliteetset teenusteportfelli globaalses energiasektoris.

  • Efektiivsus
  • Usaldusväärsus
  • Jätkusuutlikkus
  • Ohutus

Meie strateegia

Rahvusvahelistel energiaturgudel toimuvad alalised muutused tähendavad seda, et vedelkütuste nõudlus ja pakkumine ei ole sageli tasakaalus. Meie mitmekülgne terminalide infrastruktuur ja teenusteportfell võimaldab taolise turudünaamikaga kohanduda ning pakkuda koostööpartneritele parimaid logistilisi lahendusi, mis on vastavuses turu nõudmistega ning mis hõlmavad tavapärasest rohkem valikuvõimalusi. Sel moel saab meist klientide tarneahela ühenduslüli, mis tõstab selle väärtust.

Meie ühiskondlik vastutus

Ühiskondliku vastutuse programmi raames toetame erinevaid kogukondlikke algatusi, millel on positiivne mõju keskkonnale ja kohalikule elule.

Ohutus, tervis ja keskkond

Ohutus, tervis ja keskkond on meie firmakultuuri tuumikaspektid ning need põhimõtted on meie tegevuses esikohal. Töötame selle nimel, et järgida äärmiselt põhjalikult kõrgeimaid tegevusstandardeid ja –nõudeid.

Ohutusalane teave PAKTERMINAL

Ohutusalane teave STIVTERMINAL

Ohutusalane teave TERMOIL

Ohutusalane teave TRENDGATE

Projektid

LNG TALLINN

Liwathon E.O.S. kavandab koostöös AS’ga Tallinna Sadam veeldatud maagaasi (LNG) terminali Muuga sadamas. Projekt hõlmab veeldatud maagaasi hoidlat, paakautode laadimise estakaadi, laevade punkerdamise ja lossimise estakaadi, LNG gaasistamist ja ühendust gaasi jaotus- ning ülekandevõrku. Tallinna LNG terminali plaanitakse suure sadama- ja tööstuspiirkonna territooriumile, mille kaide võrk võimaldab teenindada ka kõige suuremaid LNG tankereid ja kus on olemas terminali toimimiseks vajalikud kommunikatsioonid, parimad võimalikud ühendused ja tingimused.

Selleks, et terminali suurus ja tehnoloogiline lahendus oleks turunõudluse ning piirkonna vajadustega tasakaalus, plaanitakse projekt realiseerida etappide kaupa. Esimene etapp oleks väiksema hoiustamismahuga LNG terminaal, mille põhifookus oleks paakautode laadimine ja punkerdamine. Sellel lisanduks gaasistamine ja ühendus kohalikku gaasivõrku. Terminali saab laiendada regionaalse vedelgaasiterminali nõudlusele vastavaks, laiendades terminali LNG hoiustamise mahtu (võimalik on kuni 250 000 m3) ja rajades ühenduse gaasi ülekandevõrku.

Projekti koduleht: www.tallinnlng.com

Meie privaatsuspoliitika

Liwathon E.O.S. AS jaoks on oluline austada Teie privaatsust ja järgida kõiki kehtivaid seadusi ja määrusi mis tahes isikuandmete kohta, mida võime teie kohta koguda, kui külastate meie veebilehte www.liwathoneos.com. Meie veebisaiti kasutades nõustute, et kogume ja kasutame Teie andmeid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.
Käesoleva privaatsuspoliitikaga soovime Teile selgitada, milliseid andmeid me kogume, kuidas neid kasutame ja millised on Teie õigused oma andmete kaitsmiseks. Poliitika rakendub ainult meie veebilehele ja selle külastajatele ning ei rakendu andmetele, mida kogutakse muude kanalite kaudu.

Milliseid andmeid me kogume
Meie poolt kogutavad andmed sisaldavad endas teavet, mida olete meie teenuste kasutamisel meile teadlikult jaganud ning teavet, mida Teie seadmed meile automaatselt edastavad.

Teie isiklikud andmed võivad jõuda meieni järgmistel viisidel:
Kui sirvite veebilehte www.liwathoneos.com
Kui kommenteerite meie veebilehel olevaid postitusi

Kogutavad andmetüübid
Isikuandmed
Küsime Teilt isiklikku informatsiooni ainult siis, kui see on vajalik Teile teenuse osutamiseks. Võttes meiega ühendust või külastades meie veebilehte, on võimalik, et jagate meiega järgnevat teavet:
Informatsioon Teie veebibrauseri ja IP-aadressi kohta
Logifailid

Meie veebileht liwathoneos.com salvestab oma külastajate kohta logifaile. Kogutava teabe hulka võib kuuluda:
Kasutatava seadme tüüp
Interneti-protokolli (IP) aadress
Brauseri tüüp
Internetiteenuse pakkuja (ISP)
Veebilehe külastamise kuupäev ja kellaaeg
Sisenemis- ja väljumisleht veebilehel tehtavate klikkide arv
Logifailides olevat informatsiooni kasutatakse trendide analüüsimiseks, veebilehe administreerimiseks, lehe külastajate tegevuste jälgimiseks ning demograafilise info kogumiseks. Saadud teabe ei ole mõeldud, ega võimaldagi isikut identifitseerida.

Küpsised
Nagu enamus veebilehti, kasutab ka www.liwathoneos.com “küpsiseid”. Küpsis on sisuliselt tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja seadmesse. Küpsiste abil määratakse ja salvestatakse eelistused, regionaalsed sätted, teenuste kasutamise valikud jpm.
Soovi korral võite brauseri seadistuses ära keelata küpsiste kasutamise, kuid sel juhul on võimalik, et Teile pakutav teenus on häiritud.
Küpsised jaotuvad püsi- ja sessiooniküpsisteks. Püsiküpsised jäävad Teie personaalarvutisse või mobiilseadmesse ka peale seda, kui olete sulgenud brauseri või arvuti. Sessiooniküpsised kustutatakse aga kohe pärast brauseri sulgemist.

Küpsised jagunevad oma eesmärgi järgi:
Vajalikud küpsised. Sessiooniküpsised, mille eesmärgiks on võimaldada Teile meie veebisaidil pakutavate teenuste kasutamist. Need küpsised aitavad kasutajaid autentida ja vältida kasutajakontode pahatahtlikku kasutamist. Ilma nende küpsisteta ei saa me Teile soovitud teenuseid pakkuda.
Teavitusküpsised. Need küpsised tuvastavad, kas kasutajad on veebisaidil küpsiste kasutamist aktsepteerinud.
Funktsionaalsuse küpsised. Need küpsised võimaldavad Teie brauseril meeles pidada valikuid, mida teete veebisaidi kasutamisel, näiteks teie sisselogimisandmete või keele-eelistuste salvestamine. Nende küpsiste eesmärk on pakkuda Teile personaalsemat kogemust ja vältida eelistuste uuesti sisestamist.

Kuidas me andmeid kasutame
Kogutud informatsiooni võime kasutada erinevatel eesmärkidel, sealhulgas:
Meie veebilehe hooldamiseks, haldamiseks, arendamiseks, personaliseerimiseks ja laiendamiseks
Statistika kogumiseks, et saaksime pakkuda paremaid teenuseid ja/või pakkumisi ning mõista ja analüüsida meie veebilehe külastajate käitumist
Pettuste vältimiseks ja meie veebilehe kaitsmiseks
Eesmärgiga parandada meie teenuse kvaliteeti ja pakkuda tõhusamaid sirvimislahendusi

Millistel juhtudel on võimalik, et jagame Teie andmeid
Võime jagada või edastada Teie isikuandmeid seoses meie ettevõtte omanike vahetuse, ühinemise, varade müügi, finantseerimise või omandamise käigus. Teavitame Teid Teie isikuandmete edastamisest ja sellest, kui neile hakkavad kehtima mõne teise privaatsuspoliitika sätted.
Võime jagada Teie andmeid oma partnerettevõtetega, nõudes neilt käesoleva privaatsuspoliitika järgimist. Partnerettevõtete hulka kuuluvad meie ema- ja tütarettevõtted, ühisettevõtte partnerid või ettevõtted, mis kuuluvad meile.
Võime Teie nõusolekul avaldada Teie isikuandmeid mis tahes muul eesmärgil.
Oleme kohustatud Teie isikuandmed avaldama, kui seda nõuab seadus. Heas usus võime avaldada ka teie andmeid, et järgida seadusest tulenevat kohustust, kaitsta meie õigusi või omandit, ennetada või tuvastada võimalikke meie teenuse kasutamisega seonduvaid õigusrikkumisi ja tagada teenuse kasutajate turvalisus.

Teie isikuandmete säilitamine
Ettevõte säilitab teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel. Säilitame ja kasutame teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui peame teie andmeid säilitama kehtivate seaduste järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ning meie juriidiliste lepingute ja eeskirjade jõustamiseks.
Ettevõte säilitab logifaile ka siseanalüüsi eesmärgil. Logifaile säilitatakse tavaliselt lühemat aega, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse turvalisuse tugevdamiseks või meie teenuse funktsionaalsuse parandamiseks või kui me oleme seadusega kohustatud neid andmeid pikemaks ajaks säilitama.
Teie õigused oma andmete kaitsmiseks
Teil on alati õigus oma andmeid meiega mitte jagada, teadmisega, et see võib mõjutada Teie kogemust meie veebisaidil. Kui otsustate oma andmeid meiega mitte jagada, ei kohtle me Teid seepärast halvemini. Kui edastate meile isiklikku teavet, mõistate, et kogume, hoiame, kasutame ja avaldame seda vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Teil on õigus nõuda Teie kohta kogutavate andmete üksikasju.
Saades Teie kohta isiklikku teavet kolmandalt osapoolelt, kaitseme seda vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale ja Eesti Vabariigi seadusele. Kui jagate ise kolmanda osapoole andmeid, kinnitate, et Teil on selleks ka õigus ja luba.
Isegi kui olete varem andnud nõusoleku meiega oma isiklikke andmeid turunduse eesmärkidel jagada, jääb Teile õigus igal ajal oma meelt muuta. Teil on alati õigus loobuda meiega suhtlemisest ja nõuda, et eemaldaksime Teie andmed meie andmebaasidest. Aeg-ajalt võime ka küsida Teie kohta teavet Teie isiku kinnitamiseks. Kui leiate, et andmed, mida Teie kohta kogunud oleme, on ebatäpsed, aegunud, puudulikud, ebaolulised või eksitavad, palun võtke meiega ühendust e-posti teel: info@liwathoneos.com. Teeme kõik meist oleneva, et parandada ebatäpset, puudulikku, eksitavat või aegunud teavet.
Kui arvate, et oleme rikkunud asjakohast andmekaitseseadust ja soovite esitada kaebuse, palun võtke meiega ühendust, kasutades käesolevast dokumendist leitavaid kontaktandmeid ja edastage meile kõik rikkumise kohta käivad üksikasjad. Uurime Teie kaebust viivitamata ja vastame teile kirjalikult, esitades uurimise tulemused ja toome välja sammud, mida Teie kaebuse lahendamiseks ette võtame. Samuti on Teil õigus pöörduda reguleeriva asutuse või andmekaitseasutuse poole.

GDPR andmekaitseõigused
Soovime olla veendunud, et olete teadlik kõigist oma andmekaitseõigustest. Igal lehe kasutajal on õigus järgmistele tingimustele:
Juurdepääsuõigus – teil on õigus nõuda oma isikuandmete koopiaid.
Õigus andmete parandustele – teil on õigus nõuda, et parandaksime teie arvates ebatäpsed andmed.
Samuti on teil õigus nõuda, et täiendaksime andmeid, mis on teie arvates puudulikud.
Kustutamisõigus – teatud tingimustel on teil õigus nõuda teie isikuandmete kustutamist.
Andmete töötlemise piiramise õigus – teatud tingimustel on teil õigus nõuda teie isikuandmete kasutamise piiramist.
Õigus vaidlustada isikuandmete kasutamine – teatud tingimustel on teil õigus vaidlustada teie isikuandmete kasutamine.
Õigus andmete teisaldatavusele – teatud tingimustel on teil õigus nõuda, et me edastaksime kogutud andmed kolmandale osapoolele või otse teile.
Teie andmete turvalisus
Teie isikuandmete turvalisus on meie jaoks oluline, kuid pidage meeles, et ükski Interneti-teel info vahetamise viis ega elektrooniline salvestusmeetod pole 100% turvaline. Kuigi anname endast kõik, et kaitsta Teie andmeid, ei saa me tagada nende täielikku turvalisust.
Liwathon E.O.S. AS võtab ette kõik mõistlikult vajalikud meetmed, et tagada Teie andmete töötlemine turvaliselt ja kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitika ning Eesti Vabariigi seadusega. Teie andmeid ei edastata ühelegi organisatsioonile ega riigile, välja arvatud juhul, kui selleks on mõjuv põhjus ja on tagatud Teie andmete turvalisus.
Viitamine teistele veebisaitidele
Meie veebisaidilt võite leida linke teistele veebilehtedele, mis ei kuulu meile. Kui vajutate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame tungivalt tutvuda iga külastatava saidi privaatsuseeskirjaga.
Me ei oma mingit kontrolli kolmandate osapoolte saitide üle ega võta vastutust nende sisu, privaatsuspoliitika, pakutavate teenuste või muu eest.
Privaatsuspoliitika uuendused
Vajadusel on meil õigus teha käesolevale privaatsuspoliitika dokumendile muudatusi. Privaatsuspoliitika uuenemise järel muudame me selle allosas paiknevat dokumendi värskendamise kuupäeva. Kui külastate ja kasutate meie veebilehte ka pärast privaatsuspoliitika uuendamist, käsitleme me seda kui teie vaikivat nõusolekut muudatustega.

Viimati muudetud 1/12/2022

Tööle kandideerija isikuandmete töötlemine

Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele teavitab Liwathon E.O.S. AS Teid seoses Teie isikuandmete töötlemisega alljärgnevast:
• Isikuandmete töötlemise üldiseks aluseks on andmesubjekti ehk kanditaadi nõusolek. Liwathon E.O.S. AS-i tööle kandideerimisega annab andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks vastavalt käesolevate andmekaitsetingimustega.
Liwathon E.O.S. AS on kogunud või kogub Teie kohta töölepingu sõlmimise eesmärgil informatsiooni, mis on Teie poolt avalikult kättesaadavaks tehtud määratlemata isikuteringile, sh sotsiaalvõrgustikud, blogid jms.
Liwathon E.O.S. AS on kogunud või kogub Teie kohta seaduse alusel avalikustatud isikuandmeid, sh Ametlikes Teadaannetes avaldatud andmed, avalikesse registritesse (karistusregister, äriregister jms) kantud andmed.
Liwathon E.O.S. AS kinnitab, et töötleb Teie isikuandmeid eesmärgipäraselt ja minimaalselt ulatuses, mis on vajalik meievahelise hea töösuhte loomiseks. Tööandja säilitab kogutud isikuandmeid üksnes värbamisprotsessi lõppemiseni, kui pooled ei lepi kokku teisiti.
Liwathon E.O.S. AS tagab kogutud isikuandmete konfidentsiaalsuse ning nende töötlemise seaduslikkuse.
• Kandideerimisdokumentidega saavad tutvuda üksnes värbamisprotsessis osalevad Liwathon E.O.S. AS töötajad. Dokumente ja isikuandmeid ei avaldata kolmandatele isikutele.
• Kandidaadil on igal ajal õigus avaldada soovi teda puudutavatele andmetele ligipääsuks (õigus andmetega tutvuda), nende korrigeerimiseks (õigus andmeid parandada), täiendamiseks või seadusest tulenevalt kustutamiseks (õigus olla unustatud). Andmesubjektil on õigus saada teavet selle kohta, kas ja kuidas Liwathon E.O.S. AS tema isikuandmeid töötleb ning kes omab neile ligipääsu. Oma õiguste rakendamiseks tuleb andmesubjektil saata vastavasisuline sooviavaldus e-posti aadressile personal@liwathoneos.com.
Tööle kandideerija annab käesolevaga nõusoleku tema isikuandmete säilitamiseks pärast värbamisprotsessi lõppemist ja töölepingu mittesõlmimist alljärgnevatel tingimustel:
Liwathon E.O.S. AS säilitab tööle kandideerijale tööpakkumise tegemiseks vajalikke isikuandmeid üksnes eesmärgiga pakkuda talle võimalusel tulevikus vabanenud töökohta tööandja juures.
• Tööle kandideerijal on õigus igal ajal nõuda tema isikuandmete töötlemise lõpetamist ning nende andmete kustutamist tööandja poolt.
• Tööandja säilitab tööle kandideerija isikuandeid maksimaalselt kuni 6 (kuus) kuud

Kuhu pöörduda seoses õiguste rikkumisega?

Kui teile tundub, et Teie isikuandmete töötlemine rikub Teie õigusi, siis on Teil õigus esitada kaebus isikuandmete kasutamise kohta Andmekaitseinspektsioonile www.aki.ee või muule asjakohasele asutusele kui asute mõnes teises EL-i liikmesriigis.