Meie ajalugu

Liwathon on integreeritud logistika- ja investeerimisettevõte, mille peakorter asub Tallinnas, Eestis.

 

2018
Liwathoni asutamine

2019
Liwathon E.O.S.-i omandamine

 

Muuga sadamas asuv Liwathon E.O.S. on Läänemere piirkonna suurim sõltumatu vedelkütuste terminalioperaator. Ettevõttele kuulub neli kaasaegset terminali ladustamisvõimsusega kokku üle miljoni kuupmeetri. Liwathon E.O.S. alustas tegevust üle 20 aasta tagasi, olles üks vedelkütuste transiidi- ja logistikasektori teerajajaid Baltimaades. Ettevõte on pakkunud aastate jooksul suurepäraseid teenuseid ning on kujunenud eeskujuks kliendikesksete ja kvaliteetsete lahenduste pakkumisel.

Meie missioon & väärtused

Rakendame oma kogemusi, oskusi, infrastruktuuri ja ressursse selleks, et koostööpartneri vajadustest lähtuvalt pakkuda efektiivset, terviklikku ning kvaliteetset teenusteportfelli globaalses energiasektoris.

  • Efektiivsus
  • Usaldusväärsus
  • Jätkusuutlikkus
  • Ohutus

Meie strateegia

Rahvusvahelistel energiaturgudel toimuvad alalised muutused tähendavad seda, et vedelkütuste nõudlus ja pakkumine ei ole sageli tasakaalus. Meie mitmekülgne terminalide infrastruktuur ja teenusteportfell võimaldab taolise turudünaamikaga kohanduda ning pakkuda koostööpartneritele parimaid logistilisi lahendusi, mis on vastavuses turu nõudmistega ning mis hõlmavad tavapärasest rohkem valikuvõimalusi. Sel moel saab meist klientide tarneahela ühenduslüli, mis tõstab selle väärtust.

Meie ühiskondlik vastutus

Ühiskondliku vastutuse programmi raames toetame erinevaid kogukondlikke algatusi, millel on positiivne mõju keskkonnale ja kohalikule elule.

Ohutus, tervis ja keskkond

Ohutus, tervis ja keskkond on meie firmakultuuri tuumikaspektid ning need põhimõtted on meie tegevuses esikohal. Töötame selle nimel, et järgida äärmiselt põhjalikult kõrgeimaid tegevusstandardeid ja –nõudeid.

Ohutusalane teave PAKTERMINAL

Ohutusalane teave STIVTERMINAL

Ohutusalane teave TERMOIL

Ohutusalane teave TRENDGATE

Projektid

LNG TALLINN

Liwathon E.O.S. kavandab koostöös AS’ga Tallinna Sadam veeldatud maagaasi (LNG) terminali Muuga sadamas. Projekt hõlmab veeldatud maagaasi hoidlat, paakautode laadimise estakaadi, laevade punkerdamise ja lossimise estakaadi, LNG gaasistamist ja ühendust gaasi jaotus- ning ülekandevõrku. Tallinna LNG terminali plaanitakse suure sadama- ja tööstuspiirkonna territooriumile, mille kaide võrk võimaldab teenindada ka kõige suuremaid LNG tankereid ja kus on olemas terminali toimimiseks vajalikud kommunikatsioonid, parimad võimalikud ühendused ja tingimused.

Selleks, et terminali suurus ja tehnoloogiline lahendus oleks turunõudluse ning piirkonna vajadustega tasakaalus, plaanitakse projekt realiseerida etappide kaupa. Esimene etapp oleks väiksema hoiustamismahuga LNG terminaal, mille põhifookus oleks paakautode laadimine ja punkerdamine. Sellel lisanduks gaasistamine ja ühendus kohalikku gaasivõrku. Terminali saab laiendada regionaalse vedelgaasiterminali nõudlusele vastavaks, laiendades terminali LNG hoiustamise mahtu (võimalik on kuni 250 000 m3) ja rajades ühenduse gaasi ülekandevõrku.

Projekti koduleht: www.tallinnlng.com