Terminaliteenused

Pakume laias valikus kvaliteetseid käitlemis-, transpordi- ja ladustamisteenuseid vedelkütustele, mis liiguvad edasi sihtkohtadesse üle kogu maailma. Meie soodsa asukohaga terminalid Muuga sadamas loovad häid võimalusi vedelkütuste mere- ja raudteetranspordiks Läänemere piirkonna kaudu.

Meie terviklik infrastruktuur, mis koosneb neljast maismaaterminalist, segamisrajatistest, torustikest ja raudteetaristust, loob ainulaadse platvormi kõikehõlmavate, efektiivsete ja kliendile kohandatud teenuste pakkumiseks. Meie pädev ja kogenud meeskond töötab välja sobivaid lahendusi, mis vastavad meie klientide eesmärkidele vedelkütuste terminaliteenuste tarbimisel, tagades parima võimaliku tulemuse kõigile osapooltele.

Kvaliteedi- ja kogusekontrolle teostavad tunnustatud sõltumatud rahvusvahelised eksperdid, kes on kaasatud kõikidesse kaubakäitlemise protsessidesse. Nende panus aitab tõsta Liwathon E.O.S.-i tegevuse usaldusväärsust ja läbipaistvust. Järgime kindlalt tööstusharu kõrgeimaid vastavusstandardeid ja häid tavasid ning püüame pidevalt luua lisandväärtust oma klientide ja partnerite jaoks.

Meie poolt käideldavad produktid

Meie infrastruktuur ja mahud võimaldavad transportida, käidelda, ümber pumbata, laadida, lossida ja ladustada ulatuslikku produktide sortimenti. See hõlmab kogu heledate ja tumedate naftatoodete (HSFO, LSFO) valikut.

Naftatoodete käitlemisel järgitakse rangelt kõiki asjakohaseid ohutuseeskirju ja -juhendeid.

Ladustamisteenused

Meie neljas terminalis on 78 mahutit, kus saab ladustada kokku 1 051 800 m3 vedelkütuseid.

Mahutavus

Kokku 1 051 800 m3, millest
845 300 m3 tumedatele naftatoodetele
206 500 m3 heledatele naftatoodetele

Mahutite suurusvahemik
1 500 kuni 100 000 m3

Mahutite materjal

Süsinikteras, värvitud süsinikteras

Energiaturgude suur kõikumine toob kaasa pakkumus- ja nõudlusmudeli pideva dünaamika. Sellises ärikeskkonnas on teenuste valikuvõimalus, mida me oma klientidele pakkuda saame, absoluutne eelis. See tagab kõige efektiivsemad ja tõhusamad lahendused.

Laadimis- ja mahalaadimisteenused

Raudtee laadimis- ja mahalaadimiskohti on kokku 398.
Terminalide juures on 39 km ettevõttele kuuluvat raudteed.

Kaisid on 7 (sügavusega kuni 18 m) ning need kõik on omavahel ühendatud, võimaldades meie kaide ääres sildunud alustele laevalt-laevale lastimise operatsioone.

Meie taristu, kaasaegsed rajatised ja seadmed koos jäävaba Muuga sadamaga võimaldavad meil pakkuda usaldusväärseid, aastaringseid ja kvaliteetseid transporditeenuseid.

Terminalide ja kaide kirjeldus

Pakterminal

Ladustamismaht 311 300 m3
33 mahutit

Trendgate

Ladustamismaht 250 000 m3
12 mahutit

Termoil

Ladustamismaht 415 000 m3
30 mahutit

 

Stivterminal

Ladustamismaht 75 500 m3
3 mahutit

 

Terminalide ladustamismaht kokku

Ladustamismaht 1 051 800 m3

Mahuteid kokku

78

Juurdepääs

Tanker
Punkrilaev
Raudteetransport
Tsisternveok

Teenused

Ladustamine
Segamine
Soojendamine
Kohapealne labor

Muud teenused

Tsisternvagunite ja tsisternveokite laadimine ja mahalaadimine

Punkerdamisteenused

Kütuselisandid

Kaid

Kai Max sügavus (m) Max (mt) täielik kandevõime
1 11,4 40 000
1A 14,4 150 000
2 11,2 35 000
2A 6,1 4 000
7 14,4 300 000
9A 18 300 000
10A 18 300 000

Raudteeteenused

Meie raudtee-ettevõte E.R.S. täidab kõiki raudteeveostega seotud ülesandeid: koordineerimine, raudteetransport ja manööverdamine rajatiste juures. Oma juhtimise, kogemuste ja järelevalvega kindlustab E.R.S. raudtee tsisternvagunite tarnete sujuva voo terminalidesse. Meie enda magistraal- ja manöövrivedurid, kaasaegne depoo ühes vedurite hooldus- ja remondikeskusega siseruumides ning raudteelogistikas väga pädev personal, lubavad pakkuda integreeritud terminali- ja raudteelogistika lahendusi, mis vastavad meie klientide spetsiifilistele nõudmistele.